DTS Vrbenský, a.s.
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
DTS VRBENSKÝ, a.s.- zemní práce, rekultivace a sanace, komplexní nákladní doprava
  Poskytované služby
Rekultivace

Naše společnost se mimo jiné zabývá inženýrskou činností při zahlazování následků předchozí těžby.

Zkušenosti získané za několik desítek let jsou předávány tak, aby mohly být zúročeny i v dalších oblastech - v současné době především při zakládání a provozu řízených skládek odpadu, ekologické likvidaci černých skládek, sanaci vodních nádrží, při likvidaci následků povodní a budování opatření proti povodním.Rekultivace
Reference

Rekultivace Vršany 5.etapa, vnitřní výsypka - provedení hrubých terénních úprav na ploše 32,56 ha a objemu kolem 120 tis. m3 a návozy biologických substrátů pro zemědělskou, lesnickou a ostatní rekultivaci.
Rekultivace Podkrušnohorské výsypky XII. etapa - zhotovení
cca 7 km účelových hospodárnic v prostorách rekultivovaných ploch.
Rozšíření skládky TKO Štěpánovice - zemní práce,po návozu zeminy a jejím rozprostření po skládkovém boxu byla provedena hydroizolace folií a její zásyp.
Rekultivace území dolu Obránců míru - hrubé terénní úpravy, zhotovení štěrkových komunikací vč. podkladových vrstev
Rekultivace nádrží Chemopetrolu - návoz zeminy a úprava terénu objednatel: Doly a úpravny Komořany, s. p.
Rekultivace západního svahu ČSA - vyztužení svahu lomovým kamenem objednatel: Doly a úpravny Komořany, s. p.
Rekultivace výsypky Malé Březno - terénní úpravy v objemu 210 tis. m3 objednatel: Mostecká uhelná společnost, a. s.
Rekultivace Růžodolské výsypky u Kohinooru, včetne obslužných komunikací a odvodnění objednatel: Mostecká uhelná společnost, a. s. Velebudická výsypka - sanace svahu objednatel: Mostecká uhelná společnost, a. s.
Regulace potoka Jeseník objednatel: Unistav, s. r. o., Jeseník
Rekultivace Střimické výsypky objednatel: Mostecká uhelná společnost, a. s.
Valašské Meziřící - likvidace nánosu vodních toků a jejich čištění objednatel: Svaz ochránců přírody
Skládka TKO města Jirkova, skládkové místo C, uzavření boxů objednatel: Podnik služeb, s.r.o. Jirkovrekultivace

Rekultivace

Kontakty
Jméno Telefon e-mail
Dispečink 6.00 - 18.00 h 478 005 120 ; 478 005  130

 

 

DTS Vrbenský, a.s. - zemní práce, sanace, rekultivace a autodoprava.
 

Titulní strana |Společnost | Nabídka služeb | Reference | Ke stažení | Kontakty | Zelená linka
 DTS Vrbenský, a.s. Souš čp. 7, 434 03 Most | Tel. +420 478 005 111 | info@dts-as.cz

Copyright © DTS Vrbenský, a.s. 1995–2018

.