DTS Vrbenský, a.s.
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
Reference, významné zakázky, rekultivace, sanace, stavby a zemní práce
  Významné zakázky
Modernizace a rekultivace skládky Jílové

V rámci realizaci zakázky bylo provedena rekultivace, utěsnění a odplynění skládky pro ukládání komunálního odpadu.

Celkem bylo přemístěno cca 10 tis. m3 zemin a položeno 20 tis. m2 ochranných a těsnících fólií.

Komunikační propojení a IS Čepirožská výšina

Předmětem díla byla realizace objektu komunikace, odvodnění a biologická rekultivace.

Biologická rekultivace spočívala v rekultivaci na území sanovaných důlních děl lokalit hlubinných uhelných dolů na ploše 1,1 ha.

Odstranění starých ekologických zátěží - sanace nesaturované zóny Chemopetrol Litvínov a.s.

Předmětem díla byla přeprava zemin a sutí z místa stavby na skládku odpadů v režimu ADR a návoz tříděného kameniva.

V rámci realizace zakázky bylo přemístěno 145.000 t zemin a sutí a 85.000t kameniva.

Rekultivace Vršany 5. etapa, vnitřní výsypka
Vršany

Provedení hrubých terénních úprav na ploše 32,56 ha a objemu kolem 120 tis. m3 . Návozy biologických substrátů pro zemědělskou, lesnickou a ostatní rekultivaci.

V rámci realizace stavby byly provedeny přesuny 1.086.000 m3 zemin a byly vybudovány komunikace v celkové délce 2.000 m.

Rekultivace Podkrušnohorské výsypky XII. etapa
Cesty Zhotovení cca 7 km účelových hospodárnic v prostorách rekultivovaných ploch.
MUK Komořany
Most Komořany Zemní práce při výstavbě mimoúrovňového křížení komunikace R13 v Komořanech
u Mostu
Protipovodňová opatření na Labi Q100 Lovosice
Zemní práce Výstavba protipovodňových valů a dalších souvisejících objektů za účelem protipovodňové ochrany území města Lovosice a území společnosti Lovochemie.
Dálnice D8 stavba Lovosice-Řehlovice

Dálnice D8

Dálnice D8 - Lovosice

Na jedné z nejvýznamnějších a technicky unikátních dopravních staveb v ČR se podílí i naše společnost. Celkem budou v rámci této stavby vybudovány 3 mimoúrovňové křižovatky, 2 tunely (Prackovice 270m, Radejčín 620 m) a 29 mostů, z toho největší jsou Vchynice, Opárno a Dobkovičky. Po dokončení celého dálničního úseku (16, 4 km) v Českém středohoří, se propojí již provozované úseky dálnice D8 na trase Praha - Ústí nad Labem - státní hranice Česko/Německo.
V současnosti společnost DTS Vrbenský zahájila přípravné zemní práce při budování portálů tunelu Radejčín, kde je nasazena technika úseku pomocné mechanizace a autodopravy. Pomocí nákladních souprav Volvo, pásových rýpadel a buldozerů bude celkem přemístěno cca 200 tis. m3 zeminy. K následnému zajištění stability svahu je využíván traktorbagr CAT, který svahuje celý prostor do požadovaných parametrů.
V nejbližší době budou zahájeny zemní práce i na druhém portálu tunelu (Pražský portál). Na této stavbě spolupracujeme s významnými stavebními firmami jako je Metrostav a.s., AZ Sanace a.s., Eurovia CS, a.s. a Klement a.s.

Mechanizace: Dozer New Holland D180, pásové rýpadlo Komatsu, soupravy Volvo 8x4
Autodrom Most – Dopravní hřiště
Hřiště

V rámci zakázky byly provedeny zemní  a stavební práce. Provedla se úprava
pláně staveniště, výkopové práce pro kanalizaci a odvodnění, demolice
stávajícího objektu. Byly zhotoveny asfaltové komunikace, chodníky ze
zámkové dlažby, tribuny z palisád a oplocení hřiště .

Mechanizace: kolový nakladač CAT 428, Jeřáb AD 28, Volvo 8x4, vibrační válec BOMAG
Silniční okruh Vestec - Lahovice
Vestec

V rámci zakázky byly provedeny zemní práce. Byly prováděny zpětné zásypy  
tunelů silničního obchvatu kolem Prahy  a zemní práce pro přípravu a provedení stavebních prací dodavatele.

Mechanizace: kolový nakladač CAT 980F,Rypadlo Komatsu PC 330,  Jeřáb AD 28,
Volvo 8x4 a 8x6,    

Rozšíření skládky TKO Štěpánovice
Skládka Štěpánovice

V rámci zakázky byly provedeny zemní práce. Po návozu zeminy a jejím rozprostření po
skládkovém boxu byla provedena hydroizolace folií a její zásyp.

Mechanizace: kolový nakladač CAT 938 a CAT 428, Volvo 8x4 a 8x6.

Zemní práce silnice R6      Tisová – Kamenný dvůr
Silnice Tisová V rámci zakázky byly prováděny zemní práce. Bylo provedeno vybudování zemního
tělesa pro rychlostní komunikaci zeminou, návoz zeminy a její následná úprava

Mechanizace: kolový nakladač CAT 950, rypadlo Komatsu PC240, Volvo 8x4 a 8x6, pásový dozer CAT D8 , vibrační válec BOMAG 213
Rekultivace území dolu Obránců míru
Rekultivace Popis prací: V rámci zakázky byly prováděny zemní a stavební práce. Byly provedeny hrubé terénní úpravy, zhotovení štěrkových komunikací vč. podkladových vrstev

Mechanizace: kolový nakladač CAT 970F, Volvo 8x4 a 8x6, pásové dozery CAT D5
a CAT D8
Tesco Letňany - příprava území pro obchodní centrum

TESCO LETŇANY - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO OBCHODNÍ CENTRUM

Další hala pro nové nákupní prostory bude vystavěna na místě stávajícího parkoviště. Naším úkolem bylo připravit plochu pro její výstavbu, tedy odfrézovat živičné plochy a betonový podklad, demontovat obrubníky a zámkovou dlažbu a poté na plochu 3.000 m2 navézt a zahutnit vrstvu vápenného stabilizátu. Současně proběhly zemní práce na přípravě území v okolí nově budované haly. Místy až dvoumetrová vrstva zeminy byla odstraňována pomocí dozerů Komatsu D65 a D135.

Podrobnosti zde >>>

 
DTS Vrbenský, a.s. - zemní práce, sanace, rekultivace a autodoprava.
 

Titulní strana |Společnost | Nabídka služeb | Reference | Ke stažení | Kontakty | Zelená linka
 DTS Vrbenský, a.s. Souš čp. 7, 434 03 Most | Tel. +420 478 005 111 | info@dts-as.cz

Copyright © DTS Vrbenský, a.s. 1995–2018

.